Stoelmassages

Stoelmassages voor bedrijven

Stoelmassage op de werkplek
Met een stoelmassage geef je lichaam en geest de kans te herstellen van opgebouwde stress. In een speciaal ontwikkelde massagestoel worden hoofd, nek, schouders, rug, armen en handen behandeld d.m.v. drukpuntenmassage.

Typische kantoorklachten als hoofdpijn, vastzittende nek en/of schouders, rugklachten of stijve spieren en gewrichten of zelfs een muisarm, slapeloosheid en spanningshoofdpijn worden gesignaleerd, opgelost of zelfs voorkomen.
De behandeling wordt over de kleding heen gegeven, uitkleden is dus niet nodig.
Na afloop (ongeveer 15-20 min. behandeltijd) voelt men zich ontspannen en energieker en kan met hernieuwde energie weer aan het werk. Vermoeidheid trekt weg en men kan helderder denken. Door deze massage elke 2 weken te ondergaan zal het effect van de massage toenemen en worden de deelnemers zich meer en meer bewust van hun lichaam.

touchpro europe rgb

De TouchPro® stoelmassage werkt preventief en zal in positieve zin het ziekteverzuim beïnvloeden. Uit een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het ‘Touch Research Institute of the University of Miami School of Medicine’ is gebleken dat mensen die stoelmassage ondergaan alerter en productiever zijn na een stoelmassage en minder fouten maken. Uit een Nederlands wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het ziekteverzuim wordt teruggebracht.

Hoe gaat het in zijn werk?
De stoelmasseur komt met een speciaal ontwikkelde stoel naar u toe en geeft de stoelmassage in uw bedrijf. Hierdoor is de stoelmassage, gegeven volgens de TouchPro® methode, een kleine investering met een hoog rendement!

Stoelmassage op maat
Esfarona werkt met een looptijd van minimaal een half jaar, waarbij minstens êên keer in de 2 weken massages gegeven worden aan een vaste groep deelnemers. Door deze frequentie en het werken met steeds dezelfde mensen is het mogelijk dat onze masseurs ook specifieke klachten kunnen aanpakken. Dit is een stapje verder dan de meeste stoelmassagebedrijven aanbieden, we gaan dieper in op klachten en geven hierdoor massage op maat, gericht op wat de deelnemer op dat moment nodig heeft. Wij staan dan ook garant voor een persoonsgerichte benadering op basis van vakmanschap.

Werkkostenreductie
De belastingdienst is het nut gaan inzien van de stoelmassages en heeft besloten dat de stoelmassage als een vrije verstrekking wordt beschouwd. Stoelmassage voor uw personeel is aftrekbaar van de loonbelasting.
Aan de volgende condities moet worden voldaan:
* U heeft als werkgever een Arbo-plan
* De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat Arbo-plan
* De massages dienen onder werktijd plaats te vinden
* De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
* Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemers

Indien niet aan deze condities is voldaan, behoort, gelet op artikel 13, eerste en derde lid, van de Wet op de Loonbelasting 1964, de waarde in het economische verkeer van de stoelmassage, verminderd met een eventuele werknemersbijdrage, tot het loon.

U kunt de stoelmassages echter ook laten vallen onder de WKR (nieuwe Werkkosten Regeling). Dit betekent dat u max. 1,4 procent van uw fiscale loon (de zogenaamde ‘vrije ruimte’) kunt besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Meer hierover is te lezen op de site van de belastingdienst.